aktuality 


 

Meniny na web


Predpoveď počasia
Kurzový lístok

AKTUALITY 22.07.2021
Dočasné zrušenie zastávky Štefánikovo nábrežie a obnovenie zastávky Národná
Vážení cestujúci, od pondelka 26.07.2021 bude prebiehať ďalšia fáza stavby protipovodňového múru. Počas tejto etapy bude zastávka "Štefánikovo nábrežie" (smer na železničnú stanicu) dočasne zrušená. Termín ukončenia bude oznámený v závislosti od postupu stavebných prác.
Od pondelka 26.07.2021 bude zastávka „Národná“ (smer na železničnú stanicu) obnovená v pôvodne polohe.


 08.06.2021
Obnovenie zastávky Štadlerovo nábrežie
Vážení cestujúci, od štvrtka 10.06.2021 bude zastávka "Štadlerovo nábrežie" (smer na železničnú stanicu) premiestnená naspäť do pôvodnej polohy.


 22.12.2020
Nové tarifné podmienky v MHD Banská Bystrica od 1.1.2021
Vážení cestujúci,
s účinnosťou od 1.1.2021 budú v MHD Banská Bystrica platiť nové tarifné a prepravné podmienky. Bližšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch:


 09.09.2020
Kontrola dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v prostriedkoch MHD
Vážení cestujúci, Mestská polícia bude na základe zaznamenaných podnetov týkajúcich sa nedostatočného dodržiavania hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 priebežne vykonávať, po dohode s dopravcami zabezpečujúcimi v meste Banská Bystrica mestskú hromadnú dopravu, zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika, ktorým sa s účinnosťou od 04. júla 2020 do odvolania zakazuje pohybovať v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. Týmto vyzývame všetkých, ktorí cestujú prostriedkami MHD, aby dodržiavali nariadené opatrenia, inak hrozí za ich nedodržanie pokuta v blokovom konaní až do výšky 1000 €. Ešte vyššia pokuta môže byť uložená v správnom konaní. 12.08.2018
DPMBB používa systém manažérstva kvality ISO 9001

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. zaviedol a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Realizácia pravidelnej Mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe: Trolejbusová mestská dráha v Banskej Bystrici. Diagnostika a opravy cestných a dráhových vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Dátum prvotnej certifikácie: 30.07.2018.
Certifikát vo formáte PDF.


 06.02.2018
Skúšobná prevádzka elektronických označníkov na zastávke Národná
Vážení cestujúci, do skúšobnej prevádzky boli uvedené dva prototypové elektronické označníky, ktoré sú umiestnené na zastávke Národná.


 19.10.2017
Dopravná kancelária na autobusovej stanici otvorená
Dopravná kancelária je od štvrtka 19.10.2017 na autobusovej stanici v plnej prevádzke. Vybavíte tu:
  • všetky záležitosti, ktoré súvisia s dopravnými kartami (predaj, dobíjanie, blokovanie, reklamácie)
  • nákup miesteniek v systéme AMS
Otváracie hodiny: každý pracovný deň od 7:00 do 12:30 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.


 10.05.2012
Tarifné výnimky
Vážení cestujúci, na spoločných rokovaniach medzi Mestom Banská Bystrica, SAD Zvolen, a. s. a DPMBB, a. s. boli dohodnuté nasledovné tarifné výnimky platné pre tzv. polookružné linky.


 11.07.2011
Dopytové otváranie dverí

Dopytovým otváraním dverí sú vybavené novododané trolejbusy (Škoda 30 Tr SOR). Dopytové otváranie dverí ovláda vodič podľa situácie. Buď otvorí dvere sám, alebo aktivuje dopytové otváranie a  dvere si otvoria cestujúci. Viac informácií nájdete tu.


archív aktualít je tu

Optimalizované pre

Mozilla Firefox

min.  1024x768
© Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 2009