aktuality 


 

Meniny na web


Predpoveď počasia
Kurzový lístok

AKTUALITY 13.05.2022
BEZPLATNÉ CESTOVNÉ PRE NÁVŠTEVNÍKOV PODUJATIA „NOC MÚZEÍ A GALÉRIÍ”
Vážení cestujúci, v súvislosti s podujatím „Noc múzeí a galérií” v mestách Banská Bystrica a Zvolen v sobotu 14. 05. 2022 , Mesto Banská Bystrica týmto dočasne upravuje výšku cestovného a dovozného pre návštevníkov podujatia, ktorí sa preukážu potvrdenou vstupenkou z múzea alebo galérie, ktoré cestujúci navštívili. Nástup cestujúcich v zmysle tohto usmernenia je umožnený výhradne prvými dverami, pričom vodič cestujúcemu, ktorý sa takto preukáže, vydá evidenčný cestovný lístok s nulovou hodnotou. Doba platnosti usmernenia: 14.5.2022 od 15,00 do 24,00hod.

oznam_cestujucim_220512_noc_ muzeii_ a_ galerii

 12.05.2022
Dočasné zrušenie obsluhy zastávok
Vážení cestujúci, v sobotu 14. 05. 2022 bude prebiehať realizácia vodorovného dopravného značenia na vozovke v čase od 20:00 do 21:30 hodiny. Počas tejto rekonštrukcie nebudú obsluhované nasledovné zastávky v oboch smeroch :
  • • Zastávka "29. Augusta"
  • • Zastávka "Partizánska cesta "
  • • Zastávka „Námestie slobody“


 09.05.2022
Inštalácia nového vybavovacieho systému
Vážení cestujúci, aktuálne prebieha vo vozidlách MHDBB inštalácia nového vybavovacieho systému. Počas integrácie budeme dočasne fungovať duálne na starom aj novom systéme. Z tohto dôvodu sa môžu vyskytnúť nedostatky ako sú napríklad výpadky informačných tabúľ. Prosíme cestujúcich o zhovievavosť a trpezlivosť.


 11.05.2022
Dočasné presunutie zastávky Kyjevské námestie
Vážení cestujúci, od stredy 11.05.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Kyjevské námestie" (smer Nové Kalište). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 30 m v smere jazdy.


 10.05.2022
Dočasné presunutie zastávky SAD
Vážení cestujúci, od utorka 10.05.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "SAD" (obidva smery). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy smer Partizánska cesta cca o 50 m v smere jazdy a smer Kynceľová cca o 30 m v smere jazdy.


 25.04.2022
Dočasné presunutie zastávky Severná
Vážení cestujúci, od pondelka 25.04.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Severná" (smer Komenského). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 50 m v smere jazdy.


 25.04.2022
Dočasné presunutie zastávky Kyjevské námestie
Vážení cestujúci, od utorka 26.04.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Kyjevské námestie" (smer Poľná). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 50 m proti smeru jazdy.


 13.04.2022
Dočasné zrušenie zastávky Lazovná
Vážení cestujúci, od stredy 13.04.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Lazovná" (smer Severná). Počas tejto rekonštrukcie zastávka dočasne zrušená.


 04.04.2022
Dočasné presunutie zastávky Nové Kalište
Vážení cestujúci, od stredy 04.04.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Nové Kalište" (smer Kyjevské námestie). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 50 m proti smeru jazdy.


 11.03.2022
Dočasné presunutie zastávky Úrad PV SR
Vážení cestujúci, od pondelka 14.03.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Úrad PV SR" (smer NsP FDR). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 50 m v smere jazdy.


 08.03.2022
Dočasné presunutie zastávky Partizánska cesta Mýto
Vážení cestujúci, od pondelka 14.03.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Partizánska cesta Mýto" (smer Šalková). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 70 m proti smeru jazdy.


 08.03.2022
Dočasné presunutie zastávky Partizánska cesta SVP
Vážení cestujúci, od pondelka 14.03.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky "Partizánska cesta SVP" (smer Šalková). Počas tejto rekonštrukcie bude zastávka dočasne zrušená.


 03.03.2022
Bezplatné cestovné pre občanov Ukajiny
Vážení cestujúci, od štvrtka 03.03.2022 sa poskytuje v spojoch liniek MHD bezplatné cestovné pre občanov Ukrajiny. Podrobnosti v priloženom PDF.


 23.02.2022
Dočasné presunutie zastávky Rooseveltova nemocnica
Vážení cestujúci, od pondelka 28.02.2022 bude prebiehať rekonštrukcia priestoru zastávky " Rooseveltova nemocnica" (smer Tajovského, školy). Počas tejto rekonštrukcie bude nástupište zastávky dočasne presunuté do náhradnej polohy cca o 50 m proti smeru jazdy.


 17.02.2022
Dočasné presunutie zastávky Plážové kúpalisko
Vážení cestujúci, od pondelka 21.02.2022 bude prebiehať rekonštrukcia cestnej komunikácie a priestoru zastávok "Plážové kúpalisko". Počas tejto rekonštrukcie budú obidve nástupištia tejto zastávky dočasne presunuté nasledovne.


 01.01.2022
Nástup do vozidiel MHD Banská Bystrica všetkými dverami
Vážení cestujúci, od 01.01.2022 je povolený nástup do vozidiel MHD Banská Bystrica všetkými dverami.


 12.11.2021
Prenájom kancelárskych priestorov
PRENÁJOM NEBYTOVÝCH PRIESTOROV
Spoločnosť Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a.s. ponúka do prenájmu nebytový priestor, nachádzajúci sa na Autobusovej stanici Banská Bystrica (Ulica 29. augusta 37, Banská Bystrica). Výmera: 38,74 m2 Voľný: ihneď Kontakt pre bližšie informácie: +421 908 819 343


 22.12.2020
Nové tarifné podmienky v MHD Banská Bystrica od 1.1.2021
Vážení cestujúci,
s účinnosťou od 1.1.2021 budú v MHD Banská Bystrica platiť nové tarifné a prepravné podmienky. Bližšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch: 12.08.2018
DPMBB používa systém manažérstva kvality ISO 9001

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. zaviedol a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Realizácia pravidelnej Mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe: Trolejbusová mestská dráha v Banskej Bystrici. Diagnostika a opravy cestných a dráhových vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Dátum prvotnej certifikácie: 30.07.2018.
Certifikát vo formáte PDF.


 06.02.2018
Skúšobná prevádzka elektronických označníkov na zastávke Národná
Vážení cestujúci, do skúšobnej prevádzky boli uvedené dva prototypové elektronické označníky, ktoré sú umiestnené na zastávke Národná.


 19.10.2017
Dopravná kancelária na autobusovej stanici otvorená
Dopravná kancelária je od štvrtka 19.10.2017 na autobusovej stanici v plnej prevádzke. Vybavíte tu:
  • všetky záležitosti, ktoré súvisia s dopravnými kartami (predaj, dobíjanie, blokovanie, reklamácie)
  • nákup miesteniek v systéme AMS
Otváracie hodiny: každý pracovný deň od 7:00 do 12:30 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.


 10.05.2012
Tarifné výnimky
Vážení cestujúci, na spoločných rokovaniach medzi Mestom Banská Bystrica, SAD Zvolen, a. s. a DPMBB, a. s. boli dohodnuté nasledovné tarifné výnimky platné pre tzv. polookružné linky.


 11.07.2011
Dopytové otváranie dverí

Dopytovým otváraním dverí sú vybavené novododané trolejbusy (Škoda 30 Tr SOR). Dopytové otváranie dverí ovláda vodič podľa situácie. Buď otvorí dvere sám, alebo aktivuje dopytové otváranie a  dvere si otvoria cestujúci. Viac informácií nájdete tu.


archív aktualít je tu

Optimalizované pre

Mozilla Firefox

min.  1024x768
© Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 2009