aktuality 


 

Meniny na web


Predpoveď počasia
Kurzový lístok

AKTUALITY 01.05.2021
Výpadky spojov (01.05.2021)
Vážení cestujúci, ospravedlňujeme sa za dnešné (sobota 01.05.2021) výpadky spojov trolejbusovej dopravy. Uvedené výpadky sú spôsobené prerušením dodávok elektrickej energie na strane dodávateľa.
Ďakujeme za pochopenie.


 05.01.2021
Obmedzenia v doprave - prázdninový režim
Vážení cestujúci, od pondelka 11.01.2021 bude MHD v Banskej Bystrici premávať v prázdninovom režime, tzn. nebudú premávať spoje označené značkami "c" a "x10".

UVEDENÉ OPATRENIE PLATÍ DO ODVOLANIA.


 22.12.2020
Nové tarifné podmienky v MHD Banská Bystrica od 1.1.2021
Vážení cestujúci,
s účinnosťou od 1.1.2021 budú v MHD Banská Bystrica platiť nové tarifné a prepravné podmienky. Bližšie informácie nájdete v nasledovných dokumentoch:


 28.09.2020
Dočasné zrušenie zastávky Národná
Vážení cestujúci, od stredy 07.10.2020 bude prebiehať ďalšia fáza stavby protipovodňového múru. Počas tejto etapy bude zastávka "Národná" (smer na železničnú stanicu) dočasne zrušená. Termín ukončenia bude oznámený v závislosti od postupu stavebných prác.


 09.09.2020
Kontrola dodržiavania hygienických opatrení v súvislosti s ochorením COVID-19 v prostriedkoch MHD
Vážení cestujúci, Mestská polícia bude na základe zaznamenaných podnetov týkajúcich sa nedostatočného dodržiavania hygienických opatrení súvisiacich s ochorením COVID-19 priebežne vykonávať, po dohode s dopravcami zabezpečujúcimi v meste Banská Bystrica mestskú hromadnú dopravu, zvýšenú kontrolnú činnosť zameranú na dodržiavanie opatrení Úradu verejného zdravotníctva SR a hlavného hygienika, ktorým sa s účinnosťou od 04. júla 2020 do odvolania zakazuje pohybovať v prostriedkoch verejnej dopravy bez prekrytia horných dýchacích ciest (nos, ústa) ako je napríklad rúško, šál, šatka. Týmto vyzývame všetkých, ktorí cestujú prostriedkami MHD, aby dodržiavali nariadené opatrenia, inak hrozí za ich nedodržanie pokuta v blokovom konaní až do výšky 1000 €. Ešte vyššia pokuta môže byť uložená v správnom konaní.


 30.07.2020
Dočasné presunutie zastávky Štadlerovo nábrežie
Vážení cestujúci, od utorka 04.08.2020 bude prebiehať ďalšia fáza stavby protipovodňového múru. Počas tejto etapy bude zastávka "Štadlerovo nábrežie" (smer na železničnú stanicu) premiestnená do náhradnej polohy približne 40 metrov proti smeru jazdy a bude označená prenosným označníkom. Termín ukončenia bude oznámený v závislosti od postupu stavebných prác. 12.08.2018
DPMBB používa systém manažérstva kvality ISO 9001

Dopravný podnik mesta Banská Bystrica, a. s. zaviedol a používa systém manažérstva kvality podľa normy ISO 9001:2015 v oblasti: Realizácia pravidelnej Mestskej hromadnej dopravy v Banskej Bystrici a prevádzkovanie dráhy a dopravy na dráhe: Trolejbusová mestská dráha v Banskej Bystrici. Diagnostika a opravy cestných a dráhových vozidiel mestskej hromadnej dopravy. Dátum prvotnej certifikácie: 30.07.2018.
Certifikát vo formáte PDF.


 06.02.2018
Skúšobná prevádzka elektronických označníkov na zastávke Národná
Vážení cestujúci, do skúšobnej prevádzky boli uvedené dva prototypové elektronické označníky, ktoré sú umiestnené na zastávke Národná.


 19.10.2017
Dopravná kancelária na autobusovej stanici otvorená
Dopravná kancelária je od štvrtka 19.10.2017 na autobusovej stanici v plnej prevádzke. Vybavíte tu:
  • všetky záležitosti, ktoré súvisia s dopravnými kartami (predaj, dobíjanie, blokovanie, reklamácie)
  • nákup miesteniek v systéme AMS
Otváracie hodiny: každý pracovný deň od 7:00 do 12:30 hod. a od 13:00 hod. do 17:00 hod.


 07.11.2012
Čipové karty
Oznamujeme držiteľom čipových kariet, vydaných dopravcom Dopravný podnik mesta Banská Bystrica a.s., ktorým v zmysle podmienok končí doba platnosti, že uvedeným čipovým kartám nie je možné ďalej obnoviť platnosť.
Nové čipové karty si môžete vybaviť na predajnom mieste SAD Zvolen a.s. na ulici 29. augusta č. 24 v Banskej Bystrici alebo na dočasnej autobusovej stanici na Mičinskej ceste č. 5.


 10.05.2012
Tarifné výnimky
Vážení cestujúci, na spoločných rokovaniach medzi Mestom Banská Bystrica, SAD Zvolen, a. s. a DPMBB, a. s. boli dohodnuté nasledovné tarifné výnimky platné pre tzv. polookružné linky.


 11.07.2011
Dopytové otváranie dverí

Dopytovým otváraním dverí sú vybavené novododané trolejbusy (Škoda 30 Tr SOR). Dopytové otváranie dverí ovláda vodič podľa situácie. Buď otvorí dvere sám, alebo aktivuje dopytové otváranie a  dvere si otvoria cestujúci. Viac informácií nájdete tu.


archív aktualít je tu

Optimalizované pre

Mozilla Firefox

min.  1024x768
© Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 2009