linky DPMBB 


 


Predpoveď počasia
Kurzový lístok

                                   Linky DPMBB
            cestovné poriadky platné od 1. 7. do 31. 8. 2010

Linka číslo 1 Linka číslo 2 Linka číslo 3 Linka číslo 4 Linka číslo 5 Linka číslo 6 Linka číslo 7 Linka číslo 8 Linka číslo 101 Linka číslo 102


Linka číslo 1 / 11
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Švermova, ESC - Úsvit - Wolkerova - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica (Konečná zastávka)
spiatočný smer:
(Východzia zastávka) Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - ÚPV SR - Úsvit - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 1 na väčšej mape


Linka číslo 2 / 12
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Sládkovičova - Podháj, SZU - ZVT - Pivovar - Vozovňa Kremnička (Konečná zastávka)
spiatočný smer:

(Východzia zastávka) Vozovňa Kremnička - Pivovar - ZVT - Podháj, SZU - Sládkovičova - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)


Zobraziť trasu linky 2 na väčšej mapeLinka číslo 3 / 13
(Východzia zastávka) Vozovňa Kremnička - Pivovar - ZVT - Podháj, SZU - Sládkovičova - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica (Konečná zastávka)
spiatočný smer:
(Východzia zastávka) Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - Úrad PV SR - Nové Kalište - Tulská - Kyjevské námestie - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Sládkovičova - Podháj, SZU - ZVT - Pivovar - Vozovňa Kremnička (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 3 na väčšej mapeLinka číslo 4 / 14
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Sládkovičova - Podháj, SZU - TESCO hypermarket (Konečná zastávka)
spiatočný smer:

(Východzia zastávka) TESCO hypermarket - Podháj, SZU - Sládkovičova - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 4 na väčšej mapeLinka číslo 5 / 15
(Východzia zastávka) TESCO hypermarket - Podháj, SZU - Sládkovičova - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica (Konečná zastávka)
spiatočný smer:
(Východzia zastávka) Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - Úrad PV SR - Nové Kalište - Kyjevské námestie - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Sládkovičova - Podháj, SZU - TESCO hypermarket (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 5 na väčšej mapeLinka číslo 6 / 16
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Švermova ESC - Úsvit - Wolkerova - Nové Kalište - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Kyjevské námestie - Nové Kalište - Úsvit - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 6 na väčšej mape


Linka číslo 7 / 17
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Kyjevské námestie - Internátna, Astra - Internátna (Konečná zastávka)
spiatočný smer:
(Východzia zastávka) Internátna - Internátna, Astra - Kyjevské námestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 7 na väčšej mape


Linka číslo 8 / 18
(Východzia zastávka) Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Námestie slobody - Štefánikovo nábrežie - Národná - Štadlerovo nábrežie - Krajský úrad - Námestie Ľ. Štúra - Poľná, rázcestie - Poľná - Moskovská, rázcestie - Tulská - Tulská, Boneta - Tulská, U Kucbela - Nad Tulskou - Nad Moskovskou - Moskovská - Moskovská, rázcestie - Poľná - Poľná, rázcestie - Námestie Ľ. Štúra - Krajský úrad - Štadlerovo nábrežie - Národná - Štefánikovo nábrežie - Námestie slobody - Partizánska cesta - Železničná stanica (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 8 na väčšej mape


Linka číslo 101
(Východzia zastávka) Pršianska terasa - Pršianska cesta I. - Sládkovičova - Poľná - Poľná, rázcestie - Mládežnícka, otočka - Mládežnícka - Nové Kalište - Wolkerova - Úsvit - Nám. S. H. Vajanského - Národná - Kapitulská - Hviezdoslavova - Hviezdoslavova, Alpinka - Viestova - Mičinská, Kazačok - Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Mestský úrad - Skuteckého - Námestie Štefana Moysesa, pošta - Horná, Prior - Rudlovská cesta, STV - Rudlovská cesta, AURIS - Rudlovská cesta, TASR - Rudlová, Kpt. Jaroša - Pod Hôrkou - Ďumbierska - Ďumbierska, ŠZŠ - Stará Sásová - Hlboká - Garbanka - Na Karlove - Komenského - Pod Jesenským vŕškom - Bakossova - Námestie Štefana Moysesa, pošta - Horná, Prior - Mestský úrad - Partizánska cesta - 29. augusta - Železničná stanica - Mičinská, Kazačok - Viestova - Hviezdoslavova, Alpinka - Hviezdoslavova - Národná - Štadlerovo nábrežie - Úsvit - Wolkerova - Nové Kalište - Mládežnícka - Mládežnícka, otočka - Mládežnícka, VÚTPaHP - Poľná, rázcestie - Sládkovičova - Pršianska cesta I. - Pršianska terasa (Konečná zastávka)

Zobraziť trasu linky 101 na väčšej mape


Linka číslo 102
(Východzia zastávka) Skubín, otočka - Buková - Skubín, Jednota - Cesta povstalcov - Rooseveltova nemocnica - Tajovského, SOU - Plážové kúpalisko - Úrad PV SR - Wolkerova - Úsvit - Štiavničky - Námestie S. H. Vajanského - Národná - Kapitulská - Hviezdoslavova - Hviezdoslavova, Alpinka - Viestova - Mičinská, Kazačok - Železničná stanica - 29. augusta - Partizánska cesta - Mestský úrad - Skuteckého - Námestie Štefana Moysesa, pošta - Horná, Prior - Komenského, Jesenský vŕšok - Komenského, PF UMB - Komenského - Na Karlove - Garbanka - Hlboká - Stará Sásová - Ďumbierska, ŠZŠ - Ďumbierska - Pod Hôrkou - Rudlová, Kpt. Jaroša - Rudlovská cesta, TASR - Rudlovská cesta, AURIS - Rudlovská cesta - Námestie Štefana Moysesa, pošta - Horná, Prior - Mestský úrad - Partizánska cesta - 29. augusta - Železničná stanica - Mičinská, Kazačok - Viestova - Hviezdoslavova, Alpinka - Hviezdoslavova - Národná - Štadlerovo nábrežie - Úsvit - Wolkerova - Úrad PV SR - Plážové kúpalisko - Tajovského, SOU - Rooseveltova nemocnica - Cesta povstalcov - Skubín, Jednota - Buková - Skubín, otočka (Konečná zastávka)

Zobrazit trasu linky 102 na väčšej mape

  


Naši partneri:
 

 
Busportál.sk
 

BK športový klub polície Banská Bystrica
Optimalizované pre
Mozilla Firefox

rozlíšenie > 1024x768
© Dopravný podnik mesta Banská Bystrica 2009