Cestovný poriadok
MHD Banská Bystrica

Vyberte si linku

Linka 601455 > Autobusová stanica - Badín - Hronsek

Vyberte si zastávku zo zoznamu zastávok:

Smer:
Hronsek, žel.st.


Autobusová stanica
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
   Rooseveltova nemocnica
   Tajovského, školy
   Tajovského, park
   EUROPA SC
Okresný úrad
Nám. Ľ. Štúra, Kaufland
   Plážové kúpalisko
   Úrad PV SR
   Nové Kalište
   Kyjevské námestie
   Moskovská, rázcestie
   Poľná
   Poľná, rázcestie
Sládkovičova
Podháj, SZU
ZVT
Pivovar
Vozovňa
Kremnička
Krematórium
Rakytovce, PD
Rakytovce
Rakytovce, ihrisko
Badín, ZŠ
   Badín, Dorotovič
   Badín, Danko
   Badín, Kukučka č.d.365
   Badín, Hliny
   Kremnička, TWD
   Rakytovce, ČOV
   Badín, rázcestie
Vlkanová, žel.st.
Vlkanová, pri moste
Vlkanová, otočka
Vlkanová, Priem. park
Hronsek, Hotel Gala
Hronsek, pohostinstvo
Hronsek, bytovky
Smer:
Autobusová stanica


Hronsek, žel.st.
Hronsek, pohostinstvo
Hronsek, Hotel Gala
Vlkanová, Priem. park
Vlkanová, otočka
Vlkanová, žel.st.
Vlkanová, pri moste
   Badín, Vŕšok
   Badín, Hliny
   Badín, Kukučka č.d.365
   Badín, Danko
   Badín, Dorotovič
Badín, ZŠ
Rakytovce, ihrisko
Rakytovce
Rakytovce, PD
Krematórium
Kremnička
Vozovňa
   Badín, rázcestie
   Rakytovce, ČOV
   Kremnička, TWD
Pivovar
ZVT
Podháj, SZU
Sládkovičova
Nám. Ľ. Štúra, Kaufland
Okresný úrad
   Nám. S. H. Vajanského
   Tajovského, park
   Tajovského, školy
   Rooseveltova nemocnica
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie

Všetky údaje z cestovného poriadku zverejnené na tejto webstránke je možné šíriť a používať
podľa licencie CC-BY, ktorej text je na stránke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Optimalizované pre IE. Pre korektnú tlač je nutné mať v prehliadači povolenú tlač farieb a obrázkov.
TOPlist