Cestovný poriadok
MHD Banská Bystrica

Vyberte si linku

Linka 601451 > Malachov - Námestie slobody - Nemce

Vyberte si zastávku zo zoznamu zastávok:

Smer:
Nemce, otočka


Malachov, Kopanice
Malachov, Mazúch
Malachov, Strelec
Malachov, Jednota
Malachov, hostinec
Malachov, pred Určinou
Stupy, otočka
Stupy, Jednota
Stupy, Kosec
Poľná
Poľná, rázcestie
Nám. Ľ. Štúra, Kaufland
Okresný úrad
Štadlerovo nábrežie
Národná
Štefánikovo nábrežie
   Autobusová stanica
Námestie slobody
Partiz. cesta, Mýto
Partiz. cesta, tlačiareň
Partiz. cesta, SVP
Partiz. cesta, čerp. stanica
SAD
Rázc. Kynceľová
Kynceľová, OcÚ
Kynceľová, Múzeum máp
Nemce, bytovky
Nemce, Nemčianska cesta
Nemce, OcÚ
Smer:
Malachov, Kopanice


Nemce, otočka
Nemce, OcÚ
Nemce, Nemčianska cesta
Nemce, bytovky
Kynceľová, Múzeum máp
Kynceľová, OcÚ
Rázc. Kynceľová
SAD
Partiz. cesta, čerp. stanica
Partiz. cesta, tlačiareň
Partiz. cesta, Mýto
Námestie slobody
Štefánikovo nábrežie
Národná
Štadlerovo nábrežie
Okresný úrad
Nám. Ľ. Štúra, Kaufland
Poľná, rázcestie
Poľná
Stupy, Kosec
Stupy, Jednota
Stupy, otočka
Malachov, pred Určinou
Malachov, hostinec
Malachov, Jednota
Malachov, Strelec
Malachov, Mazúch

Všetky údaje z cestovného poriadku zverejnené na tejto webstránke je možné šíriť a používať
podľa licencie CC-BY, ktorej text je na stránke https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/legalcode.

Optimalizované pre IE. Pre korektnú tlač je nutné mať v prehliadači povolenú tlač farieb a obrázkov.
TOPlist